4.12.2017/6251 HFD:2017:184

Markanvändning och byggande - Tillfällig ändring av användningsändamål - Tillståndsvillkor - Anknytning till styrning av markanvändningen

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet hade beviljat tillstånd att tillfälligt, för en tid om fem år, ändra en kontorsbyggnad till inkvarteringslokal, så att byggnaden till en början skulle användas för nödinkvartering av asylsökande och därefter som hostel. I tillståndsbeslutet hade tagits in ett villkor om att högst 400 personer fick inkvarteras i byggnaden när den användes som mottagningscentral.

Verksamhet som mottagningscentral och sedvanlig inkvartering i hostel ansågs inte ha så olika konsekvenser för markanvändningen att tillståndsvillkoret i nämndens beslut i tillräcklig grad kunde anses höra samman med de omständigheter som skulle beaktas vid den prövning av förutsättningarna för att bevilja tillstånd om vilken bestäms i 176 § i markanvändnings- och bygglagen. Tillståndsvillkoret, som inte baserade sig på omständigheter med anknytning till markanvändningen på området, var således lagstridigt.

Markanvändnings- och bygglagen 172 och 176 §.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Marko Nurmikolu.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.