Förvaltningsdomstols avgöranden: 2019

Turun HAO 02.04.2019 19/0158/2
Toimeentulotuki - Vuokravakuus ¬ - Maksusitoumus - Huomioitava meno - Toimeentulotukilaskelma
Itä-Suomen HAO 29.03.2019 19/0309/1
Ampuma-ase - Aselupa - Deaktivoitu sinko - Kertalaukauskivääri - Ampumaurheilu- ja harrastusperuste - Muu ase - Soveltuvuus ilmoitettuun käyttötarkoitukseen - Ampuma-aselain 44 §:n 3 momentin soveltaminen
Itä-Suomen HAO 29.03.2019 19/0315/1
Eläinsuojelu - Kissojen pitopaikka - Karkaamisvaara ja turvallisuus - Ulkoilu ilman valvontaa - Eläinsuojelulaki 42 §
Helsingin HAO 22.03.2019 19/0252/6
Tulovero - Luovutusvoittovero - Luovutustappio - Luovutus - Luovutushinta - Vastike - Kauppahinta nolla euroa
Helsingin HAO 05.03.2019 19/0178/6
Tuloverolain 69 b § - Työnantajan kustantama koulutus - Työnantajan intressi - Eläinlääkäri - Ennakkoperintää koskeva ennakkoratkaisu
Turun HAO 26.02.2019 19/0077/2
Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Alistus - Sairaalan ulkopuolinen lääkäri - Ulkopuolisen lääkärin riippumattomuus
Turun HAO 26.02.2019 19/0154/3
Ennakkoratkaisu - Kuluva käyttöomaisuus - Lisäpoisto - Pankkirakennukset - Toimintaympäristön muutos
Helsingin HAO 21.02.2019 19/0115/3
Taloudellinen toiminta - Saatavien perintä - Perintätoiminnan luvanvaraisuus - Poikkeus toimilupaedellytyksestä - Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Itä-Suomen HAO 13.02.2019 19/0031/4
Kunnallisvalitus - Viranhaltijan palkkavaatimus - Varallaolo - Työaika - Lepoaika - Virkaehtosopimusmääräykset - Varallaolokorvaus
Itä-Suomen HAO 07.02.2019 19/0037/3
Maankäyttö ja rakentaminen - Hallintovalitus - Yleiskaavan laatimiskustannusten korvaaminen - Taksan lainvastaisuus - Soveltamatta jättäminen
Vaasan HAO 31.01.2019 19/0013/2
Ympäristönsuojelulaki - jätteenpolttoasetus - jätteen polttaminen - savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätevedet - käsiteltyjen jätevesien johtaminen muualle kuin vesistöön - raja-arvojen asettaminen
Helsingin HAO 31.01.2019 19/0046/1
Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus
Itä-Suomen HAO 29.01.2019 19/0071/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Osakkeiden myynti - Luovutustappio - Veron kiertäminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.