Vaasan HAO 24.10.2017 17/0459/3

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista - Orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskeva rajoitus - Poikkeuksen myöntämisperusteet - Selvitysten riittävyys

Diaarinumero: 01000/16/5107
Taltionumero: 17/0459/3
Antopäivä: 24.10.2017

Aluehallintovirasto oli hylännyt kunnallisen jätehuoltoyhtiö A Oy:n hakemuksen poikkeuksen saamiseksi orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevasta rajoituksesta. Yhtiö valitti päätöksestä ja perusteli poikkeuksen saamista muun ohella sillä, että aluehallintoviraston päätöksessä ei ollut otettu huomioon kaatopaikkasijoittamiselle vaihtoehtoisen käsittelyn ja kuljetusten ympäristövaikutuksia sekä kustannusten kohtuullisuutta.

Hallinto-oikeus pysytti aluehallintoviraston päätöksen. Poikkeuksen saaminen kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 28 §:n mukaisesta orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevasta rajoituksesta edellytti asetuksen 35 §:n mukaisesti, että hakija esittää hakemuksessaan riittävän luotettavan selvityksen siitä, ettei poikkeuslupahakemuksen kohteena olevalle jätelajille ole sen ominaisuuksista johtuen käytettävissä muuta käsittelytapaa kuin sijoittaminen kaatopaikalle. Poikkeuksen saamiseksi hakijan olisi lisäksi tullut esittää selvitys siitä, ettei jätettä esikäsittelemällä voida vähentää kaatopaikalle sijoitettavaksi tulevan jätteen määrää ja sen orgaanisen aineksen pitoisuutta. Kun hakemuksen tueksi ei ollut esitetty edellä mainittuja selvityksiä, poikkeuslupahakemus oli tullut hylätä.

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 15 §, 28 § ja 35 §

KHO:ssa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.