Itä-Suomen HAO 26.10.2017 17/0399/2

Täydentävä toimeentulotuki - Ateriamaksu - Tuki-palvelumaksu - Hoito- ja hoivamaksu - Asiakas-maksu

Diaarinumero: 01060/17/6101
Taltionumero: 17/0399/2
Antopäivä: 26.10.2017

Viranhaltija oli hylännyt valittajan täydentävää toimeentulotukea koske-van hakemuksen. Päätöksen mukaan valittajan on ensisijaisesti haettava kuntayhtymän perimän maksukykyyn perustuvan asiakasmaksun alentamista. Viranomaisen mukaan ateriamaksut on huomioitava Kelan perus-toimeentulotukea laskettaessa. Kuntayhtymän yksilöasioiden jaosto oli hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeus totesi, että valittaja on jo hakenut asiakasmaksujen alentamista, joka on toimeentulotukeen nähden ensisijaista. Sosiaalihuoltolain perusteella valittajalle myönnettyjen hoiva- ja hoitopalvelun sekä tukipalvelun asiakasmaksut ovat asiassa saadun selvityksen perusteella lähtökohtaisesti täydentävää toimeentulotukea harkittaessa tarpeellisen suuruisena huomioon otettavia valittajan erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja.

Edelleen hallinto-oikeus totesi, että valittajalla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa ateriapalvelumaksun määrään. Ateriapalvelumaksun määrän ei voida ajatella sisältyvän kokonaisuudessaan valittajan perusosaan, sillä perusosa ei riitä kattamaan kyseistä maksua ja perusosalla on pystyttävä kattamaan myös muita toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n 1 momentista ilmeneviä menoja. Perusosaan kuulumaton osa ateriamaksusta tuli ottaa huomioon tarpeellisen suuruisena valittajan erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuvana menona hakemuskuukauden täydentävää toimeentulotuki-oikeutta harkittaessa.

Sovelletut oikeusohjeet
Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 6 §, 7 c § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Riitta Eskola, Leena Pirhonen ja Sanna Tohka. Asian esittelijä Jari Kuusela.

KHO:n päätös 24.4.2019 taltionumero 1682: Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Itä-Suomen HAO 26.10.2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.