Itä-Suomen HAO 26.10.2017 17/0398/2

Perustoimeentulotuki - Ateriamaksu - Tukipalvelumaksu - Hoito- ja hoivamaksu - Asiakasmaksu

Diaarinumero: 00946/17/6101
Taltionumero: 17/0398/2
Antopäivä: 26.10.2017

Viranhaltija oli hylännyt valittajan perustoimeentulotukihakemuksen, koska valittajan tulot ovat ylittäneet perustoimeentulotuessa huomioitavat menot. Päätöksen mukaan ateriamaksuja, tukipalvelumaksuja sekä hoiva- ja hoitomaksuja ei huomioida menona perustoimeentulotuessa. Kelan oikaisuvaatimuskeskus oli hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeus totesi, että valittajan toimeentulotuessa on huomioitu täysimääräinen perusosa. Valituksenalaisessa päätöksessä on voitu arvioida, että perusosan ylittäviltä osin ateriamaksut eivät ole valittajan perustoimeentulotuessa huomioon otettavia menoja.

Edelleen hallinto-oikeus totesi, että toimeentulotukilain 7 b §:stä ilmenee tyhjentävästi muina perusmenoina huomioon otettavat kustannukset. Kela on voinut arvioida, että sosiaalihuoltolain perusteella valittajalle myönnettyjen hoiva- ja hoitopalvelun sekä tukipalvelun asiakasmaksut eivät ole erustoimeentulotukea myönnettäessä huomioon otettavia menoja.

Sovelletut oikeusohjeet
Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 6 §, 7 a §, ja 7 b § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Riitta Eskola, Leena Pirhonen ja Sanna Tohka. Asian esittelijä Jari Kuusela.

Lainvoimainen

Itä-Suomen HAO 26.10.2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.