Turun HAO 8.11.2006 06/0346/1

Valituksen tutkiminen - Kunnallisvalitus vai muussa järjestyksessä ratkaistava asia -Työsopimussuhteisten toimien täyttäminen

Oikeuskysymyksenä oli, kuuluiko sosiaalilautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen tutkiminen hallinto-oikeuden toimivaltaan vai oliko kysymyksessä muussa kuin hallintolainkäytön järjestyksessä ratkaistava asia. Sosiaalilautakunta oli valinnut ensisuojan ohjaajan työsopimussuhteisiin toimiin A:n, B:n ja C:n. Lautakunta oli hylännyt tointa hakeneen D:n oikaisuvaatimuksen.

D vaati hallinto-oikeudessa sosiaalilautakunnan päätöksen kumoamista sillä perusteella, että hän on toimiin valittuja ansioituneempi. Päätös on siten sosiaalihuoltolain ja päihdehuoltolain vastainen.

Hallinto-oikeus tutki valituksen ja hylkäsi sen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluina, että sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetussa asetuksessa tai muussa laissa ei ole säädetty, miten kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on työsuhteeseen otettaessa verrattava keskenään ja millä perusteella valinta on tehtävä. Päätös ei ollut valituksessa esitetyllä perusteella lainvastainen.

Kuntalaki 90 §

Vahvennettu istunto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.