Helsingin HAO 7.12.2006 06/1669/1

Jätevero, Virhemaksu, Jätteen verottomuus, Jätteen hyötykäyttö, Ennakkosuunnitelma, Verottomuuden edellytykset

Yhtiö oli ilmoittanut verottomana kaatopaikalle vastaanotetun asfaltin, joka oli murskattu ja hyötykäytetty kaatopaikan rakenteissa vuosina 2002-2004. Tullipiirin mukaan oli kyseenalaista, voitiinko vuosina 2003 ja 2004 kertyneiden suurten asfalttimäärien sijoittaminen kaatopaikalle katsoa hyödyntämiseksi. Tullipiiri määräsi yhtiölle valmisteverotuslain 33 §:n perusteella 2000 euron virhemaksun. Tullipiirin valitusasiassa antaman lausunnon mukaan virhemaksu oli määrätty, koska yhtiö ei ollut vuosina 2002-2004 antanut tullille eikä ympäristöviranomaisille selvityksiä asfaltin hyödyntä-misestä kaatopaikalla eikä esittänyt ennakkosuunnitelmaa hyödynnettävien jätteiden sijoituksesta kaatopaikalla.

Hallinto-oikeus totesi, että hallituksen esityksen (HE 159/1998 vp.) laiksi jäteverolain muuttamisesta mukaan jätteen hyödyntämisen olisi oltava suunnitelmallista, eli hyödyntämiskohde olisi tiedettävä jo jätettä kaatopaikalle toimitettaessa. Lakiin ei kuitenkaan ole sisällytetty nimenomaisia määräyksiä siitä, että kaatopaikan rakenteissa hyödynnettävän jätteen verottomuuden edellytyksenä olisi erityisen ennakkosuunnitelman laatiminen. Asiassa ei ollut tullut esille myöskään sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi voitu päätellä, että asfalttia ei olisi saatu hyödyntää ja että sitä ei olisi tosiasiallisesti hyödynnetty kaatopaikalla sen rakenteissa. Yhtiön ei ollut osoitettu laiminlyöneen jäteverolaissa tarkoitettuja velvollisuuksia. Hallinto-oikeus kumosi yhtiön valituksen johdosta virhemaksun perusteettomana.

Valmisteverotuslaki 33 § 1 mom (917/2001)
Jäteverolaki 5 § 1 mom 4 kohta ja 12 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.