Vesiylioikeus 16.12.1988 140/1988

Maa-aineiston ottaminen - Soran ottaminen - Pohjaveden muuttamislupa - Puutteellinen suunnitelma - Menettely - Hakemuksen täydentäminen - Asian palauttaminen

VEO oli myöntänyt luvan soran ottamiseen tiloilta. Eräät läheisten
tilojen omistajat hakivat muutosta.

VYO: VA 42 §:n mukaan hakemusasian suunnitelmasta tulee käydä
ilmi muun ohessa suunnitellut työt ja toimenpiteet sekä yrityksen
toimeenpanosta aiheutuvat, yleisen tai yksityiseen
etuun kohdistuvat vaikutukset. Asiassa ei kuitenkaan ollut
hankittu seuraavia selvityksiä: 1) Soran ottamisalueen maanottosuunnitelmakartta.
2) Suunnitellun soranottotason mukaiset
poikkileikkauspiirustukset. 3) Selvitykset vedenottamoiden
suojavyöhykkeiden rajoista. 4) Tiedot lähellä ottamisaluetta
olevien kaivojen, joiden veden saantiin suunniteltu soran ottaminen
saattaa vaikuttaa, vedenpinnan tasosta ja yhteydestä
suunnitellun soranottoalueen pohjaveteen. Maanottosuunnitelmakartat
ja poikkileikkaukset tuli VEO:n päätöksen mukaan laatia
ko. ottotason mukaisiksi ja toimittaa ennen töiden aloittamista
vesi- ja ympäristöpiirille. Maanottosuunnitelmakartta ja
poikkileikkauspiirustus olivat kuitenkin tarpeen jo kysymyksesä
olevaa soranottoa koskevaa asiaa ratkaistaessa. Asiassa
esitetyn selvityksen perusteella ei voitu ratkaista, olivatko
edellytykset luvan myöntämiselle olemassa. Sen vuoksi VYO kumoten
VEO:n päätöksen, palautti asian VEO:lle. VEO:n tuli varata
hakijalle tilaisuus 1-4) kohdissa mainittujen selvitysten
ja muunkin mahdollisten tarpeelliseksi katsotun selvityksen
esittämiseen.
VesiL 1 luku 18 §
VesiL 9 luku 8 § 1 mom
VesiL 16 luku 1 § 2 mom
VesiA 42 §

KHO:n päätös T:4867, A:22.11.1979

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.