Turun ja Porin LO 22.12.1988 1264/III

Henkilökohtainen tulo - Sivuperinnön verovuosi

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voidaanko sivuperinnöstä verottaa
verovuonna, kun leskellä oli koko perinnönjättäjän
omaisuuteen elinikäinen hallintaoikeus ja kun pesää ei oltu
vielä verovuonna jaettu.
Perinnönjättäjä oli 10.9.1977 puolisonsa kanssa tekemässään
ja sitä täydentävässä, 11.7.1984 päivätyssä testamentissaan
määrännyt, että toisen heistä kuoltua eloonjäänyt puoliso saa
vapaasti ilman tilintekovelvollisuutta hallita heidän pesänsä
omaisuutta, olipa se minkä nimistä tai laatuista tahansa ja
että vasta molempien kuoltua heidän omaisuutensa on jaettava
heidän perillisilleen mainituissa testamenteissa lähemmin
tarkoitetulla tavalla.
Perinnönjättäjän kuoltua 6.1.1985 häneltä jäi lesken lisäksi
laillisina perillisinä kaksi sisarta, joista toinen oli tässä
asiassa verovelvollisena, veli ja jo aikaisemmin kuolleen
veljen kaksi lasta.
Kunnanasiamies vaati lääninoikeudelle tekemässään valituksessa,
että sivuperintö on luettava verovelvollisen veronalaiseksi
tuloksi verovuodelta 1985.
Kun perinnönjättäjän leskellä oli edellä mainittujen testamenttien
mukaan rajoittamaton hallintaoikeus kuolinpesään ja
kun perinnönjakoa perinnönjättäjän jälkeen ei vielä oltu
toimitettu, eikä verovelvollinen siten ollut vielä verovuonna
saanut eikä ollut voinutkaan saada perintöä haltuunsa, lääninoikeus
katsoi, ettei perintöä voitu lukea hänen tulokseen
verovuodelta 1985. Verovuosi 1985.
TVL 22 § 1 mom 1 kohta (464/1984)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.