Hämeen LO 7.12.1988 1005/III

Maatilatalouden tuloverotus - Tulolähde - Maatilalla harjoitettu erillinen liike - Maataloustuotteiden torimyynti

Verovelvollinen harjoitti maatilataloutta A:n kunnassa sijaitsevalla maatilallaan, jonka kokonaispinta-ala oli 252,80 hehtaaria, josta peltoa oli 45,52 hehtaaria ja metsämaata 198,45 hehtaaria. Tilalla oli palkattua työvoimaa 2 henkilöä, joista toinen oli ollut työssä vain osan vuotta. Verovelvollinen oli ilmoittanut kasvinviljelytuloja 29 642 markkaa ohrasta, 101 671 markkaa kaurasta ja 40 392 markkaa perunasta. Lisäksi hänellä oli maatalous- ja puutarhatuotteiden torimyyntituloja 205 820 markkaa. Nämä torimyyntitulot oli saatu kahdella B:n kaupungissa sijaitsevalla torilla harjoitetusta osittain omalla tilalla viljellyn ja osittain muilta tuottajilta ostetun perunan, vihannesten ja juuresten myynnistä. Verovelvollisen ilmoituksen mukaan muilta ostettujen tuotteiden osuus kokonaistorimyynnistä oli 30 prosenttia. Torimyyntiin kohdistuvat palkkamenot olivat verovelvollisen ilmoituksen mukaan 18 800 markkaa.

A:n kunnan verolautakunta katsoi, että verovelvollisen harjoittama torimyynti oli maatilataloudesta erillistä liiketoimintaa siltä osin kuin oli kysymys ostettujen tuotteiden myynnistä.

B:n kaupungin verolautakunta katsoi, että verovelvollisen harjoittama torimyynti oli kokonaisuudessaan maatilataloudesta erillistä liiketoimintaa.

Verovelvollinen vaati, että hänen B:n kaupungissa harjoittamansa torimyynti oli luettava kokonaisuudessaan maatilatalouden tulolähteeseen kuuluvaksi.

Lääninoikeus katsoi, että verovelvollisen puheena olevien maatalous- ja puutarhatuotteiden torimyynnistä saamaa tuloa on kokonaisuudessaan pidettävä hänen A:n kunnassa harjoittamansa maatilatalouden tulona, vaikka torimyynnissä oli osaksi käytetty muilta tuottajilta ostettuja tuotteita.

Verovuosi 1984.

MaatVL 2 §
MaatVL 3 §
MaatVL 5 § 1 mom 6 kohta
ElinkVL 1 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.