Förvaltningsdomstols avgöranden: 1988

Uudenmaan LO 15.2.1988 143/III
Elinkeinotulon verotus - Maksamaton osakepääoma - Osakepääoman korottaminen - Osakepääoman alentaminen - Rekisteröiminen - Osakassaatavan korko - Peitelty osingonjako
Kuopion LO 12.2.1988 78/II
Ylikuormamaksu - Mittaaminen - Tilavuus - Punnitus
Kuopion LO 11.2.1988 72/II
Ampuma-ase - Hallussapitolupa - Taskuase
Uudenmaan LO 9.2.1988 118/III
Henkilökohtaisen tulon verottaminen - Satunnainen myyntivoitto - Optiosopimus - Esisopimus - Osakkeiden myynti - Termiini
Uudenmaan LO 5.2.1988 74/I
Henkilökohtainen tulo - Luonnollinen vähennys - Matkakustannukset
Turun ja Porin LO 5.2.1988 148/II
Henkilökohtaisista tuloista tehtävät luonnolliset vähennykset ja niiden määrä - Tietokone - Elantokustannukset - Opettaja
Turun ja Porin LO 29.1.1988 100/IV
Omaisuustulovähennys - Käteisalennus - Korkohyvitys
Uudenmaan LO 29.1.1988 91/III
Ennakonpidätys - Palkka - Laina
Keski-Suomen LO 29.1.1988 123
Laitoshoitomaksu - Nettotulo - Maatilatalouden tulo - Korkotulo
Uudenmaan LO 29.1.1988 60/VI
Elinkeinotulon verotus - Tulon jaksottaminen - Agentti - Provisio
Mikkelin LO 29.1.1988 86
Henkilökohtaisen tulon verotus - Kunnallisverotus - Opiskelijavähennys
Uudenmaan LO 28.1.1988 114/II
Elatustuki - Isyyden kumoaminen - Takaisin periminen
Uudenmaan LO 28.1.1988 65/III
Perintövero - Testamentti - Perintöverovelvollisuuden syntyminen ja alkaminen - Lykkäävä ehto - Purkava ehto
Uudenmaan LO 28.1.1988 62/III
Henkilökohtainen tulo - Pääomatulo - Korkotulo - Tulon hankkimisesta johtunut meno
Uudenmaan LO 28.1.1988 61/III
Henkilökohtaisen tulon verotus - Aviopuolisot - Ansiotulo - Ansiotulon jako - Avustaminen ammatissa - Maatilatalous
Uudenmaan LO 28.1.1988 67/III
Perintövero - Perustevalitus - Veronjärjestely - Velka
Turun ja Porin LO 28.1.1988 92/II
Maatilatalouden tuloverotus - Maatalousmenojen vähennyskelpoisuus ja määrä - Käyttöomaisuuden hankintamenot - Radiopuhelin
Kuopion LO 27.1.1988 34/II
Eläintenpito - Valvontajaosto - Erityistiedoksianto - Valitusaika
Kuopion LO 27.1.1988 38/II
Tulon vähennys - Kuolleen henkilön tulo
Turun ja Porin LO 26.1.1988 83/I
Lapsiperheiden asumistuki - Huomioonotettavat tulot - Hakemisajankohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.