Författningsändringsregister: 2018

858/2018
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter
857/2018
Statsrådets förordning om upphävande av gasanordningsförordningen
853/2018
Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsteknik
852/2018
Statsrådets förordning om utrustning i anslutning till gasanordningar och gasanordningarnas drifttryck
850/2018
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
848/2018
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2018, transportbidrag för mjölk för 2017 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2018
846/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket
845/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d´Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen
844/2018
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
842/2018
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
841/2018
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
838/2018
Statsrådets förordning om för- och efternamn
837/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2019
836/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2019
834/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur
833/2018
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2018/1542 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen
828/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om nämnden för bildkonststipendier
827/2018
Lag om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
825/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Finlands presidenter – Mauno Henrik Koivisto
824/2018
Statsrådets förordning om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.