Författningsändringsregister: 2018

Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 83 - 53 11 - 2

83/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av lågpatogen aviär influensa
82/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
81/2018
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
80/2018
Skatteförvaltningens arbetsordning
79/2018
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2018
78/2018
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2018
77/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket
76/2018
Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
75/2018
Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2018
74/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet
73/2018
Statsrådets förordning om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden
71/2018
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018
70/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till överenskommelsen med Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland
65/2018
Finansministeriets förordning om systemriskbuffertkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
63/2018
Lag om rymdverksamhet
62/2018
Lag om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden
61/2018
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället
59/2018
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Sydafrika om förvärvsarbete för makar till anställda vid deras diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid mellanstatliga internationella organisationer
58/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 13–15 § i en lag om ändring av utlänningslagen
53/2018
Lag om inkomstdatasystemet
Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 83 - 53 11 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.