Författningsändringsregister: 2018

752/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn
751/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Zambia om Finlands stöd till Zambias stödprogram för mikroföretag, små och medelstora företag
750/2018
Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
749/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Ukraina om utveckling av undervisningssektorn i Ukraina
748/2018
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2018 års fastighetsbeskattning
747/2018
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av anmälan om tillfällig skattefri användning i försäljningssyfte av ett fordon avsett för provkörning eller demonstration till Skatteförvaltningen och bokföring som krävs av användningen av fordonet
746/2018
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling
745/2018
Statsrådets förordning om justering av maximi- och minimibeloppen av de försummelseavgifter som avses i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
743/2018
Lag om det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan
737/2018
Lag om upphävande av lagen om vägtrafikens tryggande genom vägmärken i vissa fall
736/2018
Lag om upphävande av lagen om genomförande av vissa bestämmelser i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet
729/2018
Vägtrafiklag
719/2018
Lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
717/2018
Lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket
714/2018
Gymnasielag
713/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på småskrake under jaktåren 2018–2021
712/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på brunand under jaktåren 2018–2021
711/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på alfågel under jaktåren 2018–2021
601/2018
Lag om upphävande av lagen om ändring av 7 b § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
598/2018
Lag om upphävande av lagen om ändring av 7 kap. 4 § i rättegångsbalken

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.