Författningsändringsregister: 2018

1135/2018
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2019
1133/2018
Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
1123/2018
Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
1121/2018
Livsmedelsmarknadslag
1115/2018
Lag om inkomstskatteskalan för 2019
1107/2018
Skatteförvaltningens beslut om utredningen som avses i 209 q § i mervärdesskattelagen
1106/2018
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
1105/2018
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
1104/2018
Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
1102/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och i lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg samt av lagen om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
1101/2018
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2019
1092/2018
Statsrådets förordning om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
1091/2018
Skatteförvaltningens arbetsordning
1088/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets servicepunkter med lokaliseringsorter
1087/2018
ord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1085/2018
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1084/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1081/2018
Lag om upphävande av lagen om konsumentrådgivning
1079/2018
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1069/2018
Statsrådets förordning om enskilda vägar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.