Författningsändringsregister: 2018

1068/2018
Statsrådets förordning om Lantmäteriverket
1054/2018
Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
1050/2018
Dataskyddslag
1049/2018
Lag om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
1048/2018
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen
1047/2018
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1046/2018
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1045/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning
1044/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning
1043/2018
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2019
1042/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2019
1041/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2019
1040/2018
Statsrådets förordning om ändringar i bilagorna till konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten
1039/2018
Statsrådets förordning om ändringar i IMSBC-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1038/2018
Statsrådets förordning om statlig ersättning för ordnande av arbetslivsprövning
1037/2018
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1036/2018
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1035/2018
II tilläggsbudgeten för 2018
1034/2018
Statsrådets förordning om joniserande strålning
1033/2018
Finansministeriets förordning om de krav som ställs på innehållet i förslag till omorganisering av kreditinstituts och värdepappersföretags verksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.