Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

953/2017
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration
946/2017
Lag om för- och efternamn
944/2017
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till utvecklingsprogrammet för Tanzanias skogsbruks- och värdekedjor
943/2017
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias innovationssystem
942/2017
Lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
938/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
937/2017
Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
935/2017
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
934/2017
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2018
933/2017
Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser
932/2017
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2018
931/2017
Statsrådets förordning om betalning år 2018 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
930/2017
Statsrådets förordning om anmälningsförfarandet enligt jaktlagen
929/2017
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2018
922/2017
Lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster
921/2017
Lag om leverantörer av kombinerade resetjänster
920/2017
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
908/2017
Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
907/2017
Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
904/2017
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.