Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

903/2017
Statsrådets förordning om bullernivåer för tunga vapen och sprängningar
901/2017
Lag om kombinerade resetjänster
889/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner
888/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
884/2017
Lag om nationella studie- och examensregister
877/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
875/2017
Lag om inkomstskatteskalan för 2018
874/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019
873/2017
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2018 och 2019
872/2017
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
871/2017
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2018
870/2017
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
869/2017
Statsrådets förordning om studiestöd
868/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Finland om 100 år
858/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
857/2017
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
856/2017
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
852/2017
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
851/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
850/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.