Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

1044/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer
1042/2017
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2018
1040/2017
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut
1039/2017
Finansministeriets förordning om metoder för beräkning av betalningsinstituts kapitalbas
1038/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
1036/2017
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Brottspåföljdsmyndigheten
1035/2017
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under året 2018
1032/2017
Justitieministeriets förordning om jordrättsingenjörernas samarbetsområden
1031/2017
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1030/2017
Helsingfors valkretsnämnds tillkännagivande enligt 135 § i vallagen
1029/2017
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter under åren 2018–2019
1028/2017
Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer
1024/2017
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
1023/2017
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
1022/2017
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol
1021/2017
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1017/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer
1016/2017
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1015/2017
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2018
1014/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätnings-nämnden åren 2018 och 2019
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.