Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

931/1984
Päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
928/1984
Päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisten hoitomenoina hyväksyttävien keskimääräisten kustannusten tarkistamisesta
923/1984
Päätös lääninhallitusten tehtävistä luonnonsuojelualueiden hankinnassa
921/1984
Asetus ympäristöministeriön erään viran perustamisesta ja toisen lakkauttamisesta
916/1984
Asetus maatalousyrittäjien työterveydenhuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista
915/1984
Asetus Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä harjoittamasta kalastuksesta vuonna 1985
912/1984
Asetus ulkoasianhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
911/1984
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
909/1984
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista
907/1984
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
903/1984
Asetus ruotsalaisten matkustaja-alusten vapauttamisesta luotsinkäyttövelvollisuudesta eräissä tapauksissa
900/1984
Laki Suomen Vientiluotto Oy:n vuoden 1985 ulkomaisen luotonoton korkotuesta
899/1984
Asetus Mortgage Bank of Finland Ltd:n ulkomaisten lainojen valtion takauksista
888/1984
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1984 tulo- ja menoarvioon
886/1984
Laki vuoden 1985 poikkeussäännöksistä verolakeihin
884/1984
Päätös maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvon perusteista
883/1984
Päätös taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
882/1984
Päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
881/1984
Valtioneuvoston päätös rauhanturvaamishenkilöstön palvelussuhteen ehtojen perusteista
880/1984
Päätös rauhanturvaamishenkilöstön omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisen perusteista
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.