Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

879/1984
J Julistus neljästä kiitos-,katumus-,ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1985
876/1984
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijän eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
875/1984
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa varallisuusoikeudellisten ja taloudellisten kysymysten järjestämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
874/1984
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention G- liitteen muutosten voimaansaattamisesta
866/1984
Lag om utsökningsväsendet
864/1984
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1985
862/1984
Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä
859/1984
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista
858/1984
Laki kotimaisen energian tuotannon ja energiansäästön edistämisestä
855/1984
Laki aluevaihdosta valtion ja Hyrynsalmen kunnan välillä
851/1984
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
849/1984
Päätös peruskoululain 11 §:ssä tarkoitetun sairaalan potilaana olevalle oppivelvollisuusikäiselle annettavan peruskouluopetuksen järjestämisestä
848/1984
Päätös eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
847/1984
Päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä
846/1984
Päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun korottamisesta
842/1984
Asetus koulutussuunnittelun neuvottelukunnasta
838/1984
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 9 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista koulutuksista
837/1984
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg
836/1984
Asetus merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain voimaantulosta
835/1984
Asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.