Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

834/1984
Asetus Suomen liittymisen johdosta vuoden 1924 kansainväliseen konossementtisopimukseen annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
830/1984
Asetus karhun, suden ja ahman metsästämisestä
828/1984
Laki eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
826/1984
Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1985 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
825/1984
Päätös vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
824/1984
Päätös asumistuen määräytymisperusteista
823/1984
Päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
822/1984
Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
821/1984
Sisäministeriön päätös vartijan asusta
819/1984
Päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
818/1984
Asetus kotimaisten sanomalehtien postimaksuja käsittelevästä lautakunnasta
817/1984
Asetus pysyvän suomalais-neuvostoliittolaisen hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission Suomen ryhmästä
816/1984
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan eräiden muutosten voimaansaattamisesta
813/1984
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
805/1984
Asetus Turun yliopistosta
803/1984
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1985
802/1984
Päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
794/1984
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om krigsmannaed
790/1984
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
789/1984
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.