Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 ...6 - 2

677/1984
Päätös eräiden asuntolainojen korosta
674/1984
Päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta
673/1984
Valtioneuvoston päätös eläinlääkäreiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten valtionosuuden perusteista
672/1984
Asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista
669/1984
Asetus kanslianotaarien ja notaarien lukumäärästä tuomiokunnissa
667/1984
Asetus valtion maatalouskemian laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
666/1984
Asetus Uuden Seelannin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
665/1984
Laki Uuden Seelannin kanssa tuloveroja koskevan verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
662/1984
Asetus elokuvien arkistoinnista
658/1984
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1982 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1985
657/1984
Päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1982 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1985
654/1984
Asetus eräiden myrskytuhoalueiden luontaista uudistumista edistävien ja metsänviljelytöiden suorittamisesta
652/1984
Asetus Afrikan kehityspankin perustamissopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
651/1984
Laki Afrikan kehityspankin perustamissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
650/1984
Päätös eräiden virkojen siirtämisestä
649/1984
Asetus maidon tuotantokiintiöistä
648/1984
Asetus eräistä posti- ja telelaitoksen virkajärjestelyistä
647/1984
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
646/1984
Laki aluevaihdosta valtion ja Espoon kaupungin välillä
634/1984
Företagsinteckningslag
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.