Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 ...6 - 2

633/1984
Päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
629/1984
Asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta
626/1984
Förordning om vissa examina inom hälsovården
625/1984
Päätös turkistarha- ja kasvihuonehankkeiden investointiavustuksissa sovellettavista yksikkökustannuksista
624/1984
Päätös työrajoitteisten henkilöiden työhönsijoituksen tukemisesta annetun asetuksen soveltamisesta
623/1984
Päätös työrajoitteisten henkilöiden työhönsijoituksen tukemisesta annetun asetuksen mukaisesta erityistyöllistettyä varten maksettavasta enimmäiskorvauksesta
622/1984
Päätös asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta
621/1984
Asetus pitkäaikaistyöttömien työhönsijoittamistuesta annetun asetuksen kumoamisesta
620/1984
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta
618/1984
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen 1 ja 2 pöytäkirjojen muutosten voimaansaattamisesta
617/1984
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention G- liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
611/1984
Kolttalaki
610/1984
Naturnäringslag
608/1984
Förordning om obligatorisk upplagring av läkemedel
603/1984
Lag om arbetslöshetskassor
602/1984
Lag om utkomstskydd för arbetslösa
601/1984
Instruktion för Finlands Banks revisorer
600/1984
Asetus yritystalouden apulaisprofessorin viran perustamisesta Kuopion yliopistoon
598/1984
Asetus merenkulkualan koulutuskeskuksesta
596/1984
Asetus Oulun yliopiston virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.