Författningsändringsregister: 1978

Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 ...961 - 928 922 - 888 886 - 844 841 - 810 809 - 761 760 - 724 723 - 684 673 - 635 634 - 585 584 - 552 ...27 - 3

760/1978
Päätös naudanmaksasta tuontimaksun väliaikaisesta alentamisesta
758/1978
Asetus lisävaltuuksien myöntämisestä valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1978 aikana
757/1978
Asetus Tsekkoslovakian kanssa yhteistoiminnasta matkailun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
756/1978
Asetus Irakin kanssa yhteistoiminnasta matkailun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
755/1978
Asetus Turkin kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
754/1978
Laki Turkin kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
753/1978
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
749/1978
Päätös maidon tuotantoavustuksista
748/1978
Asetus yritysdemokratianeuvottelukunnasta
747/1978
Asetus Macaon kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Macaosta tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
746/1978
Asetus Singaporen kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Singaporesta tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
743/1978
Lag om företagshälsovård.
735/1978
Lag angående införande av lagen om aktiebolag
734/1978
Lag om aktiebolag
733/1978
Päätös kotimaisen perunatärkkelyksen hinnan alentamisesta eräissä tapauksissa
732/1978
Asetus sähkölaitoksen rakentamis-, korjaus- ja suunnittelutöiden sekä sähkökojeiden korjaustoiminnan harjoittamista koskevasta tarkastuksesta ja valvonnasta suoritettavista maksuista
727/1978
Asetus maidosta ja eräistä maitojalosteista liikevaihtoverotuksessa myönnettävästä ylimääräisestä vähennyksestä vuonna 1978 annetun lain (419/78) 2 ja 3 §:n soveltamisesta
726/1978
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
725/1978
Lag om samarbete inom företag
724/1978
Asetus vuoden 1976 kansainvälisen kahvisopimuksen voimaansaattamisesta sekä kahvin tuonnin säännöstelystä sanotun sopimuksen perusteella
Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 ...961 - 928 922 - 888 886 - 844 841 - 810 809 - 761 760 - 724 723 - 684 673 - 635 634 - 585 584 - 552 ...27 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.