Författningsändringsregister: 1978

Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 ...922 - 888 886 - 844 841 - 810 809 - 761 760 - 724 723 - 684 673 - 635 634 - 585 584 - 552 549 - 527 ...27 - 3

723/1978
Laki vuoden 1976 kansainvälisen kahvisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä kahvin tuonnin säännöstelystä sanotun sopimuksen perusteella
722/1978
Päätös eräiden asuntolainojen korosta
717/1978
Asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä
716/1978
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
714/1978
Asetus valtion ammatillisten oppilaitosten työtoiminnan suoritteista perittävistä maksuista
713/1978
Päätös eräiden alueiden pidättämisestä riistanhoidollisiin tarkoituksiin
712/1978
Päätös viljelijöille maksettavasta sokerijuurikkaiden lisähinnasta
711/1978
Päätös valtion viljavaraston maksettavista kotimaisen rukiin ja vehnän hinnoista
708/1978
Päätös erään viran ja eräiden toimien siirtämisestä
707/1978
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
706/1978
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
702/1978
Päätös lähi- ja huomiovalojen käytöstä
700/1978
Päätös kirjanpitolaissa tarkoitetusta mikrotulostuksesta
699/1978
Päätös kansanedustajain paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
697/1978
Asetus ammatinvalinnanohjauksen ja ammattikoulutuksen osuutta kehitettäessä inhimillisiä voimavaroja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
696/1978
Asetus maaseudun työntekijäjärjestöjä ja niiden osuutta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisessa
695/1978
Asetus Kotkan kaupungin vapaavaraston käyttämisestä kannettavista maksuista
693/1978
Förordning om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter.
687/1978
Lag om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter.
684/1978
Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa
Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 ...922 - 888 886 - 844 841 - 810 809 - 761 760 - 724 723 - 684 673 - 635 634 - 585 584 - 552 549 - 527 ...27 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.