Författningsändringsregister: 1978

Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 ...886 - 844 841 - 810 809 - 761 760 - 724 723 - 684 673 - 635 634 - 585 584 - 552 549 - 527 526 - 496 ...27 - 3

673/1978
Jätehuoltolaki
670/1978
Laki kunnalle suoritettavasta katumaksusta
669/1978
Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
661/1978
Lag om ändring av rättegångsbalken.
660/1978
Päätös asbestia koskevista turvallisuusmääräyksistä
659/1978
Valtioneuvoston päätös kuluttajavalituslautakunnan jaostoissa käsiteltävien asioiden jakoperusteista
656/1978
Päätös ylimääräisten eläkkeiden myöntämisestä eräille asutustehtävissä palvelleille sekä heidän leskelleen ja lapsilleen
653/1978
Asetus sairaanhoitotoimen harjoittamisesta laboratoriohoitajana ja röntgenhoitajana
651/1978
Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta
650/1978
Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta
649/1978
Handels- och industriministeriets beslut om cisterner på tankfordon på flygfält
648/1978
Päätös lisäyksestä päätökseen, joka sisältää määräykset kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä eräillä sopimusalueilla Suomenlahdella Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton aluevesillä
647/1978
Päätös isonrysän käytöstä eräissä vesissä Inarin kunnan alueella
646/1978
Päätös viljan tilityksessä ja laskutuksessa noudatettavista ohjeista
645/1978
Päätös viljan laatuhinnoittelusta
641/1978
Handels- och industriministeriets beslut om transportabla gasbehållare
640/1978
Asetus eräiden kuljetettavia kaasusäiliöitä koskevien säädösten kumoamisesta
639/1978
Asetus koti- ja postimyynnistä
636/1978
Asetus sisäasiainministeriöstä
635/1978
Asetus Tanskan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 ...886 - 844 841 - 810 809 - 761 760 - 724 723 - 684 673 - 635 634 - 585 584 - 552 549 - 527 526 - 496 ...27 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.