Författningsändringsregister: 1954

Författningsändringar i nummerordning

540 - 507 ...279 - 248 247 - 221 216 - 179 178 - 154 151 - 123 122 - 96 95 - 69 68 - 49 48 - 23 20 - 1

95/1954
Päätös eräille sairaaloille myönnetystä oikeudesta ulosotattaa sairaalamaksut ilman tuomiota tai päätöstä
94/1954
Päätös kunnallisen kodinhoitoavun korvausperusteista
93/1954
Päätös vuonna 1954 tuotetun sokerijuurikkaan hinnoista
89/1954
Asetus Suomen ja Tanskan välillä riitaisuuksien sovinnollisesta ratkaisemisesta 30 päivänä tammikuuta 1926 solmittuun sopimukseen tehtyä lisäystä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
88/1954
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen om ändring av 2, 7 och 9 artiklarna i den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 6 februari 1931 avslutade konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
87/1954
Asetus rusakkojäniksen metsästyksestä
86/1954
Laki valtion erään alueen luovuttamisesta Tammisaaren kaupungille
84/1954
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
83/1954
Asetus kunnallisverotuksesta maalaiskunnissa
82/1954
Laki yhteismetsän verottamisesta tulo- ja omaisuusverotuksessa
80/1954
Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta luovuttamaan eräitä alueita Joensuun kaupungille
79/1954
Päätös toimenpiteistä työttömyyden torjumiseksi ja lieventämiseksi 12 päivänä helmikuuta 1954 (78/54) annetun valtioneuvoston päätöksen, jota tässä päätöksessä sanotaan työttömyysohjeiksi, soveltamismääräyksistä ja tarkemmista ohjeista
78/1954
Päätös toimenpiteistä työttömyyden torjumiseksi ja lieventämiseksi
77/1954
Asetus valtion eläinlääketieteellisestä laitoksesta
76/1954
Laki kahviverosta annetun lain kumoamisesta
75/1954
Förordning om översändande av handlingar.
74/1954
Lag om översändande av handlingar.
71/1954
Päätös Vaasan kauppakamarin sääntöjen vahvistamisesta
70/1954
Päätös Turun kauppakamarin sääntöjen vahvistamisesta
69/1954
Päätös Tampereen kauppakamarin sääntöjen vahvistamisesta
Författningsändringar i nummerordning

540 - 507 ...279 - 248 247 - 221 216 - 179 178 - 154 151 - 123 122 - 96 95 - 69 68 - 49 48 - 23 20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.