Elektronisk författningssamling: 2006

Band 4 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.1.2006 Storleken av data: 326 kb
18
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov
19
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen
20
Kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor
21
Justitieministeriets kungörelse om resultatet av det första valet vid valet av republikens president
Band 3 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.1.2006 Storleken av data: 140 kb
9
Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
10
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
11
Riksdagens beslut om ändring av 32 § i reglementet för riksdagens kansli
12
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
13
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
14
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2006
15
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2005
16
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2006
17
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
Band 2 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.1.2006 Storleken av data: 361 kb
6
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
7
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat hälso- och sjukvård
8
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
Band 1 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.1.2006 Storleken av data: 149 kb
1
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
2
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om maximala inkomster enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
3
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
4
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
5
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.