418/2017 engelska

Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd

Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

Act on the Making of Decisions Concerning the Provision of and Request for International Assistance

Förvaltningsområde: Ulkoministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.