972/2019

Helsingfors den 22 augusti 2019

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriet förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts-samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet 5/19 22.8.2019 1.9.2019

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Riddaregatan 2 B, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2019/523; EUVL N:o L 86, 28.3.2019, s. 41
Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/523; EUT Nr L 86, 28.3.2019, s. 41

Helsingfors den 22 augusti 2019

Avdelningschef
Minna-Mari Kaila

Specialsakkunnig
Taina Sahin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.