Ursprungliga författningar: 2019

1067/2019
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
1066/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2020
1065/2019
Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
1064/2019
Lag om avtalet med Mexiko om luftfart
1063/2019
Lag om avtalet med Kenya om luftfart
1062/2019
Lag om avtalet med Chile om luftfart
1061/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord - och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
1060/2019
Lag om ändring av postlagen
1059/2019
Lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
1058/2019
Statsrådets förordning om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1057/2019
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården
1056/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 33 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1055/2019
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2019
1054/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
1053/2019
Statsrådets förording Om befrielse från krav på visum för innehavare av algeriska diplomatpass
1052/2019
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/1716 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua
1051/2019
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.