1095/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 11 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 958/2017, som följer:

11 b §
Avdrag från priset per enhet för läroanstalter

Från det pris per enhet som bestämts i enlighet med 11 §, i vilket förändringarna enligt 12 § i kostnadsnivån och i verksamhetens omfattning och art har beaktats, avdras

1) för en folkhögskolas studerandevecka 14,78 euro,

2) för ett riksomfattande idrottsutbildningscenters studerandedygn 4,43 euro,

3) för ett medborgarinstituts undervisningstimme 4,32 euro,

4) för ett sommaruniversitets undervisningstimme 7,62 euro,

5) för en studiecentrals undervisningstimme 5,76 euro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 126/2018
KuUB 9/2018
RSv 142/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.