985/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 728/2001, som följer:

3 §

Fronttillägget är 478,08 euro om året.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 123/2017
ShUB 16/2017
RSv 150/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.