768/2017

Helsingfors den 20 november 2017

Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen med Zambia om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Lusaka den 18 oktober 2017 ingångna avtalet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Zambias regering om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia är i kraft från den 18 oktober 2017 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 23 november 2017.

(Överenskommelsen är tillgänglig i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information på finska och svenska.)
(Överenskommelsen är tillgänglig i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information på finska och svenska.)

Helsingfors den 20 november 2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Enhetschef
Jouko Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.