1012/2016

Helsingfors den 24 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om produkter som berättigar till skolmjölksstöd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om produkter som berättigar till skolmjölksstöd (314/2013) 1 § 1 mom. 2 punkten som följer:

1 §

Skolmjölksstöd beviljas för produkter i klasserna I a, I c, II, III och V i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever med följande begränsningar:


2) produkter i klasserna III och V får innehålla högst 17 procent fett och högst 1,4 viktprocent salt.


Denna förordning träder i kraft den 13 december 2016.

Helsingfors den 24 november 2016

Jord- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.