812/2016

Helsingfors den 15 september 2016

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 13 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i förordning 1742/2015, som följer:

13 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:


2) i livsmedelslagen (23/2006) avsett godkännande av renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem samt livsmedelstillsyn, tillsyn över den första ankomstplatsen och köttbesiktning, och övervakning i anslutning därtill, samt i 85 § 2 mom. 4 punkten i lagen om djursjukdomar (441/2013) avsedd tillsyn över djursjukdomar, i 35 § 1 mom. i djurskyddslagen (247/1996) avsedda uppgifter och i 25 § i lagen om transport av djur (1429/2006) avsedda uppgifter i renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem,Denna förordning träder i kraft den 22 september 2016.

Helsingfors den 15 september 2016

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.