440/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 juli 2012

Lag om ändring av 14 kap. 3 d § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 14 kap. 3 d § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådan paragrafen lyder i lagarna 1217/2005 och 1188/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

14 kap.

Särskilda bestämmelser

3 d §
Övriga bestämmelser om finansieringen

De ersättningar som Folkpensionsanstalten betalar till bosättningsstaten i enlighet med artikel 65.6 och 65.7 i grundförordningen finansieras med statsmedel.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

Lagen tillämpas på sådana ersättningar till vilka rätten har uppkommit den 1 maj 2010 eller därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 54/2012
ShUB 6/2012
RSv 54/2012

  Helsingfors den 20 juli 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.