1529/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om egenkontrollen av detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

fogas till social- och hälsovårdsministeriets förordning om egenkontrollen av detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon (99/2009), sådan den lyder i förordning 1311/2010, en ny 3 c § som följer:

3 c §

Vad som i 3 a och 3 b § bestäms om tryckt varukatalog och förteckning gäller också tobak, tobakssurrogat, tobaksimitationer och rökdon och varukataloger och förteckningar över dem, om tobak, tobakssurrogat, tobaksimitationer och rökdon inte får hållas synliga vid detaljförsäljning enligt 8 a § 1 mom. i tobakslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 22 december 2011

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.