1104/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om fritt bildningsarbete (1765/2009) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


På tillstånd att driva folkhögskolor och idrottsutbildningscenter tillämpas till utgången av 2011 de bestämmelser som är i kraft när lagen träder i kraft och på tillstånd att driva medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler tillämpas till utgången av 2012 de bestämmelser som är i kraft när lagen träder i kraft.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 128/2010
KuUB 7/2010
RSv 171/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.