819/2010

Utfärdad i Helsingfors den 15 september 2010

Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras bilaga 1 till miljöministeriets förordning av den 3 januari 2008 om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem (20/2008) punkt 20, samt

fogas till bilaga 1 till förordning nya 16, 26, 29, 30, 31, 32 och 33 punkter som följer:Denna förordning träder i kraft den 30 september 2010.

Kommissionens direktiv 2010/9/EU; EUT nr L 37, 10.2.2010, s. 40
Kommissionens direktiv 2010/10/EU; EUT nr L 37, 10.2.2010, s. 44
Kommissionens direktiv 2010/7/EU; EUT nr L 37, 10.2.2010, s. 33
Kommissionens direktiv 2009/151/EG; EUT nr L 313, 28.11.2009, s. 78
Kommissionens direktiv 2010/5/EU; EUT nr L 36, 9.2.2010, s. 24
Kommissionens direktiv 2009/150/EG; EUT nr L 313, 28.11.2009, s. 75
Kommissionens direktiv 2010/11/EU; EUT nr L 37, 10.2.2010, s. 47
Kommissionens direktiv 2010/8/EU; EUT nr L 37, 10.2.2010, s. 37

Helsingfors den 15 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Pirkko Kivelä

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.