578/2010

Given i Helsingfors den 17 juni 2010

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter (1285/2003) 2 § 2 mom. som följer:

2 §

På skatter och avgifter som tas ut av Skatteförvaltningen beviljas anstånd utan krav på säkerhet endast på villkor att anståndet inte utgör hinder för skattekvittning till betalning av det belopp med vilket anstånd har beviljats samt av ränta som eventuellt tas ut på detta belopp.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Helsingfors den 17 juni 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Specialsakkunnig
Ilkka Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.