43/2010

Given i Helsingfors den 21 januari 2010

Statsrådets förordning om upphävande av 12 § i statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 12 § i statsrådets förordning av den 18 juli 2002 om studiepenning för lantbruksföretagare (617/2002).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2010.

På ansökan om förhandsbesked som anhängiggjorts innan denna förordning trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Den studiehelhet som ansökan om förhandsbesked enligt 12 § i förordningen gäller ska vara slutförd senast den 27 oktober 2010.

Helsingfors den 21 januari 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.