232/2008

Given i Helsingfors den 17 april 2008

Statsrådets förordning om sättande i kraft av lagen om ändring av 34 a kap. i strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 21 december 2007 om ändring av 34 a kap. i strafflagen (1370/2007):

1 §

Lagen av den 21 december 2007 om ändring av 34 a kap. i strafflagen (1370/2007) träder i kraft den 1 maj 2008.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Helsingfors den 17 april 2008

Utrikesminister
Alexander Stubb

Lagstiftningsråd
Marja Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.