512/2007

Given i Helsingfors den 3 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 8 december 2005 om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006 (975/2005) 7 § som följer:

7 §
Beloppet av produktionsbidraget

Produktionsbidrag för dikor kan beviljas till ett belopp av högst 125 euro för varje stödberättigande diko och kviga per år. Produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur som slaktas kan beviljas till ett belopp av högst 34 euro per slaktat djur.

Produktionsbidrag för dikor kan beviljas till ett belopp av högst 7,0 miljoner euro, och produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur som slaktas kan beviljas till ett belopp av högst 3,118 miljoner euro. Om det belopp av produktionsbidrag som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks produktionsbidraget proportionellt med hänsyn till överskridningen.


Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (32003R1782); EUT nr L 270, 21.10.2003, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1156/2006 (32006R1156); EUT nr L 208, 29.7.2006, s. 3

Helsingfors den 3 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.