Ursprungliga författningar: 2006

550/2006
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
549/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryssland om ändring av överenskommelsen av den 11 mars 1994 om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland
548/2006
Lag om ändring av 2 kap. 20 § och 7 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
547/2006
Lag om ändring av 5 kap. 4 § och 7 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
546/2006
Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten
545/2006
Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
544/2006
Lag om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor
543/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2006
542/2006
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2006/2007
541/2006
Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
540/2006
Lag om ändring av luftfartslagen
539/2006
Lag om gödselfabrikat
538/2006
Lag om ändring av 14 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
537/2006
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
536/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2, 3 och 4 § i inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden
535/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Vörå kommun och Maxmo kommun och bildande av en ny Vörå-Maxmo kommun
534/2006
Lag om ändring av sjömanslagen
533/2006
Lag om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen
532/2006
Lag om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
531/2006
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
530/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
529/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 5 § i kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
528/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpning av skogslagen
527/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Ruukki kommun och Siikajoki kommun och bildande av en ny Siikajoki kommun
526/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Vuolijoki kommun till Kajana stad
525/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Kodisjoki kommun till Raumo stad
524/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Toijala stad och Viiala kommun och bildande av en ny Akaa kommun
523/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Längelmäki kommun och anslutning av kommunens områden till Jämsä stad och Orivesi stad
522/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Pieksämäki stad och Pieksänmaa kommun och bildande av en ny Pieksämäki kommun
521/2006
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
520/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
519/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
518/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
517/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
516/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
515/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
514/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Kuivaniemi kommun och Ii kommun och bildande av en ny Ii kommun
513/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Haukivuori kommun till St Michel stad
512/2006
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
511/2006
Statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet
510/2006
Statsrådets förordning om häktning
509/2006
Statsrådets förordning om fängelse
508/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2005
507/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador för år 2005
506/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
505/2006
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
504/2006
Statsrådets förordning om Sjöfartsverket
503/2006
Statsrådets förordning om penninginsamlingar
502/2006
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
501/2006
Tilläggsbudget för 2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.