Ursprungliga författningar: 2006

700/2006
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
699/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § i inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer samt bilagan till förordningen
698/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
697/2006
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
696/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om Fordonsförvaltningscentralen
695/2006
Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
694/2006
Lag om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
693/2006
Lag om kommersiell godstransport på väg
692/2006
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 798/2004
691/2006
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland
690/2006
Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matpotatis
689/2006
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja
688/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg
687/2006
Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
686/2006
Lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt
685/2006
Lag om ändring av mönsterrättslagen
684/2006
Lag om ändring av patentlagen
683/2006
Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt
682/2006
Lag om ändring av firmalagen
681/2006
Lag om ändring av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
680/2006
Lag om ändring av varumärkeslagen
679/2006
Lag om ändring av upphovsrättslagen
678/2006
Lag om ändring av lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
677/2006
Lag om ändring av 53 och 55 § i statstjänstemannalagen
676/2006
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
675/2006
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
674/2006
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
673/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
672/2006
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
671/2006
Passlag
670/2006
Justitieministeriets arbetsordning
669/2006
Statsrådets förordning om Banförvaltningscentralen
668/2006
Statsrådets förordning om Järnvägsverket
667/2006
Lag om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
666/2006
Lag om Landsbygdsverket
665/2006
Statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet
664/2006
Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
663/2006
Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag
662/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om räddningsmyndigheternas uniform, gradbeteckningar och identitetskort
661/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
660/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
659/2006
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005
658/2006
Statsrådets förordning om Räddningsinstitutet
657/2006
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om räddningsväsendet
656/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Guatemala om främjande av och skydd för investeringar
655/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Förbundsrepubliken Nigeria om främjande av och skydd för investeringar
654/2006
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Rumänien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
653/2006
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Bulgarien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
652/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
651/2006
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.