1141/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföring av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 19 maj 2006 om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföring av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä (386/2006) som följer:

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.


Denna förordning träder i kraft den 20 december 2006.

Helsingfors den 8 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Taina Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.