1132/2006

Given i Helsingfors den 7 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 6 § statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 december 2000 om användning av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal (1288/2000) 6 §, sådant det lyder i förordning 1115/2003, som följer:

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av 2009.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 7 december 2006

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.