834/2006

Utfärdat i Helsingfors den 20 september 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogs- bruksministeriets förordning om i växt- skyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa 78/06 20.9.2006 30.9.2006

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Kommissionens direktiv 2005/72/EG (32005L0072); EUT nr L 279, 22.10.2005, s. 63
Kommissionens direktiv 2006/16/EG (32006L0016); EUT nr L 36, 8.2.2006, s. 37

Helsingfors den 20 september 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Onerva Keränen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.